Dals Långed
Sorteringsguide
Matavfall lägger du i ditt bruna kärl
Du ska enbart lägga matavfall i det bruna kärlet. Alltså inga glasspinnar eller plast på gurksnutten i matavfallspåsen. Ska produktionen av biogas fungera måste det vara enbart martavfall i det bruna kärlet. Var noga med att knyta dubbelknut på platspåsarna. Plastpåsarna sorteras bort när det kommer till rötningsanläggningen.
Restavfall lägger du i ditt gröna kärl
I det gröna kärlet lägger du det som blir över när du sorterat ut förpackningar av papper, glas, metall och plast samt tidningar och farligt avfall. Knyt dubbelknut på plastpåsen. Det som inte går att lägga i en plastpåse lämnar du på återvinningscentralen.
Förpackningar av papper, glas, metall, plast och tidningar
Det är förpacknings- och tidningsinsamlingen AB som ansvarar för insamlingen av förpackningar och tidningar. Därför ska inget annat lämnas vid återvinningsstationen. Lägg inte heller kuvert eller post-it-lappar i tidningsåtervinningen vid återvinningsstationen. Det finns lim i dem som förstör processen när pappret ska återvinnas. Kuvert och post-it-lappar lägger du i stället i ditt gröna kärl för restavfall.
Farligt avfall
Farligt avfall lämnas kostnadsfritt på återvinningscentralen.
Läkemedel
Läkemedel lämnas på apotek.
Följ oss
Produktion Andys Service