Dals Långed
Näringslivet i Dals Långed
Dals Långeds största arbetsplats är Mustadfors bruk därtill finns det oändligt med små företag. Allt från egenföretagare till serviceföretag och mindre produktionsföretag.
Dals Långed är ett eldorado för konstnärer och konstintresserade och för dig som planerar att starta eget, finns det tillgång till alla slags lokaler, Butikslokal, atelje, lagerlokaler och produktionslokaler.
Följ oss
Produktion Andys Service