Dals Långed
Dals Långed och dess fina natur
Dals Långed sträcker sig vackert längs Dalslands Kanal och avslutas med två större sjöar, Laxsjön i norr och Råvarpen i söder.
Dalslands kanal klättrar via sex slussar förbi två kraftstationer i Dals Långed. Flera gästbryggor och trivsamma anläggningsplatser finns längs systemet.
I Dals Långed med omgivningar bor nästan 2 400 invånare. Den viktigaste basservicen finns och det som saknas kan man finna i närområdet.
Samhället präglas fortfarande starkt av bruken och industrierna som i huvudsak ligger i anslutning till kraftstationerna men framförallt av Stenebyskolan som en del av Göteborgs Universitet bedriver hantverksutbildningar med konstnärlig inriktning på grund-, påbyggnads- och högskolenivå inom trä, metall och textil.
Följ oss
Produktion Andys Service