Dals Långed
Kultur i Dals Långed
Dals Långed är ett samhälle som har ett stort kulturutbud.
Här verkar många hantverkare och konstnärer, varje år arrangeras konstvandringar i området. Konstföreningen Galleri Olika har olika utställningar året om med olika konstnärer.
Filmfestival i samverkan med biograferna runt om i kommunerna samt många musiker och grupper finns här.
På Baldersnäs hittas det på arrangemang titt som tätt och Stenebyskolan har utställningar där eleverna ställer ut sina verk.
Följ oss
Produktion Andys Service