Dals Långed
Kultur i Dals Långed
Dals Långed är ett samhälle som har ett stort kulturutbud.
Här verkar många hantverkare och konstnärer, varje år arrangeras konstvandringar i området. Konstföreningen Galleri Olika har olika utställningar året om med olika konstnärer.
Filmfestival i samverkan med biograferna runt om i kommunerna samt många musiker och grupper finns här.
På Baldersnäs hittas det på arrangemang titt som tätt och Stenebyskolan har utställningar där eleverna ställer ut sina verk.
Produktion Andys Service