Dals Långed
Sophämtning i Dals Långed
För att vi ska kunna tömma ditt sopkärl ska det stå, med hjulen placerade mot gatan eller vägen där sopbilen kör enligt nedanstående turlista. Sopkärlet får inte fyllas mer än att locket kan stängas. Det får heller inte vara så tungt att det är svårt att flytta.
Tänk på att det måste vara välskottat och halkfritt till och runt sopkärlet. Tänk även på att röja grenar och buskar som står nära sopkärlet.
Sophämtningen kan utebli om detta inte sköts.
Turlista sophämtning 2019
Dals Långeds tätort
    Tisdag jämn vecka
Steneby/Tisselskogs landsbygd
Ekebol, Baldersnäs, Södra Fjäll, Tisselskog, Ramdalen, Steneby, Dingelvik, Vammen, Säbyn
    Torsdag ojämn vecka
Inkörning av helgdagar 2019

Julafton, 24 december körs in 23 december

Följ oss
Produktion Andys Service