Dals Långed
Kompostering i Dals Långed
Du kan ha en öppen kompostbehållare för trädgårdsavfall på din tomt utan att anmäla det. I den får man kompostera:
 • gräsklipp och grästorv
 • häckklipp
 • träflis
 • löv och barr
 • mossa
 • ogräs
 • snittblommor och krukväxter med jord
 • blast
 • tång och sjögräs
 • fallfrukt med mera
Om du tänker kompostera ditt matavfall själv så måste du först anmäla detta till Dalslands Miljökontor.
Anmälan gör du på en blankett som finns att ladda ner här
Du kan även kontakta miljökontoret på tel. 93 94 30.
För behandlingen av anmälan tas en avgift ut enligt kommunalförbundets taxa, som under år 2017 är 930 kronor.
För en godkänd kompostering av matavfall ska komposten:
 • vara konstruerad så att flugor, fåglar och gnagare inte kommer åt innehållet
 • ha ett lock som tål snötyngd och inte släpper in regn
 • vara försedd med en botten som ska vara tät eller ha nät
 • vara robust så att den klarar av att innehållet blandas om
 • Du ska placera din behållare så att den inte stör någon
 • Den färdiga kompostjorden tar du själv hand om
Så här sköter du din kompostering
Ska du kompostera matavfall själv ska din kompost inte locka till sig skadedjur och det får inte finnas risk för olägenhet för människors hälsa och miljö.
Du kan börja med att lägga ris och kvistar i botten (för luftcirkulationens skull). Fyll sedan på ditt köksavfall som under sommaren kan varvas med avfall från trädgården.
Under vinterhalvåret varvar du ditt köksavfall med till exempel sågspån.
Spån och annat strömedel ska tillsättas för att det inte skall uppstå kväveöverskott (dålig lukt) i komposten.
För att undvika att processen avstannar vintertid måste din behållare vara isolerad.
Ett alternativ är att skaffa en så stor behållare att avfallet får plats även om nedbrytningen avstannar.
När vårsolen kommer startar processen igen.
Efter godkännande från Dalslands Miljökontor får man i en sluten behållare som är skadedjurssäker kompostera:
 • grönsaks- och fruktrester
 • kaffesump
 • matrester
 • fiskrens och räkskal
 • köttrester och köttben
 • äggskal
 • bröd
 • hushållspapper med mera
Dammsugarpåsar, aska och fimpar får inte läggas i komposten
Följ oss
Produktion Andys Service