Dals Långed
Dals Långeds Utvecklingsråd
Dals Långeds utvecklingsråd
Dals Långeds Utvecklingsråd bildades år 2000 för att samordna och driva idéer från samhällets företag och föreningar. Med gemensamma ansträngningar har vi större möjlighet att få vår röst hörd och arrangera insatser som höjer samhällets trivsel och funktion.
Utvecklingsrådets styrelse
Namn Telefon E-post
Roger Karlsson ordförande 0734-20 59 35 roger@norskehuset.se
Barbro Erlandsson Bratt, sekreterare 0531-400 40
0709-70 79 50
barbroebratt@telia.com
Thomas Erlandsson, kassör 0531-403 51
0708-76 50 98
lars.thomas.erlandsson@gmail.com
Åke I Andersson 0531-408 83 ake.i@live.se
Sofia Erixon 0705-24 70 99 sofia.erixon@edu.bengtsfors.se
Morgan Ernstsson 0531-409 71
0706-96 09 36
morganernstsson@telia.com
Sören Oksvold 0708-87 56 05 drive.bmw@hotmail.com
Mikael Hofling 0531-411 76 katarinalindberg_56@hotmail.com
Följ oss
Produktion Andys Service