Dals Långed
Dals Långeds Utvecklingsråd
Dals Långeds utvecklingsråd
Dals Långeds Utvecklingsråd bildades år 2000 för att samordna och driva idéer från samhällets företag och föreningar. Med gemensamma ansträngningar har vi större möjlighet att få vår röst hörd och arrangera insatser som höjer samhällets trivsel och funktion.
Utvecklingsrådets styrelse
Namn Telefon E-post
Roger Karlsson ordförande 0709-20 59 35 roger.kvarnskogen@telia.com
Barbro Erlandsson Bratt, sekreterare 0709-70 79 50 barbroebratt@telia.com
Thomas Erlandsson, kassör 0708-76 50 98 lars.thomas.erlandsson@gmail.com
Dan Karlsson 0703-68 09 98 dkarlsson30@gmail.com
Iman Chahin 0764-25 65 39 chahiniman@yahoo.com
Freja Thomas 0707-59 39 19 frejthomas@telia.com
Sören Oksvold 0708-87 56 05 drive.bmw@hotmail.com
Åke I Andersson 0705-65 26 43
Följ oss
Produktion Andys Service