Dals Långed
Traktor & Maskinträff 2018
Lördag 7 juli Kl. 10.00 - 17.00
Söndag 8 juli Kl. 10.00 - 15.00
Gapungebyns grusgrop, Steneby
Tag gärna med något att visa!
Traktor & Maskinträff 7-8 juli 2018
Arr: Bengtsfors Traktor och Maskinförening

Årets traktor i BTMFs traktorlotteri 2018

Följ oss
Produktion Andys Service