Dals Långed
Traktor & Maskinträff 2019
Lördag 13 juli Kl. 10.00 - 17.00
Söndag 14 juli Kl. 10.00 - 15.00
Gapungebyns grusgrop, Steneby
Tag gärna med något att visa!
Traktor & Maskinträff 13-14 juli 2019
Arr: Bengtsfors Traktor och Maskinförening
Programmet för träffen

Årets traktorer i BTMFs traktorlotteri 2019
Volvo 320 Buster
Volvo 320 Buster lottas ut på Traktor & Maskinträffen 13-14 juli 2019

Följ oss
Produktion Andys Service