Dals Långed
Långed Park
Långed Park Sketch
Långed Park är ett unik parkprojekt som kommer genomföras i Dals Långed sommaren 2018, i slänten där gästhamnen och ställplatsen idag finns. Projektet drivs av Dals Långeds Utvecklingsråd som tillsammans med Luka Jelušic bjudit in den amerikanska landskapsarkitekten Daniel Winterbottom för att möjliggöra parkbygget.
I sommar kommer professor Winterbottom, från University of Washington i Seattle hit med 15-20 amerikanska landskapsarkitektsstudenter, för att tillsammans med frivilliga från Dals Långed och Stenebyskolan designa och bygga ett parkområde med växter, bänkar, utekök och en bastu denna sommar.
Projektet stöttas och medfinansieras av Bengtsfors kommun som äger marken. Dessutom stöds projektet av Västra Götalandsregionen, Framtidsbygder, Stenebyskolan och HDK vid Göteborgs universitet.
Vad exakt som kommer att byggas till sommaren är fullt möjligt för intresserade att påverka.
Om du är intresserad att vara med :
Ta kontakt med utvecklingsrådet eller Luka för mer information.
Luka Jelušic, projektansvarig cubodelubo@gmail.com
Roger Karlsson, Ordf. Dals Långeds Utvecklingsråd roger.kvarnskogen@telia.com
Information / mötestillfälle
17 maj kl 18.00 gästhamnen nedanför Stenebyskolan
David Ekelund, trädgårdsmästare från Not Quite, och Parkprojektet välkomnar er och alla andra intresserade till att skapa en trädgårds/grönsaksodlar grupp.
4 juni kl 19.00 B-salen Mustadfors Folkets Hus
informationsmöte
Följ oss
Produktion Andys Service