Dals Långed
Långed Park
Långed Park Sketch
Långed Park är ett unik parkprojekt som genomfördes i Dals Långed sommaren 2018, i slänten där gästhamnen och ställplatsen idag finns. Projektet drivs av Dals Långeds Utvecklingsråd som tillsammans med Luka Jelušic bjöd in den amerikanska landskapsarkitekten Daniel Winterbottom för att möjliggöra parkbygget.
Sommaren 2018 kom professor Winterbottom, från University of Washington i Seattle hit med 15-20 amerikanska landskapsarkitektsstudenter, för att tillsammans med frivilliga från Dals Långed och Stenebyskolan designa och bygga ett parkområde med växter, bänkar, utekök och en bastu.
Projektet stöttas och medfinansieras av Bengtsfors kommun som äger marken. Dessutom stöds projektet av Västra Götalandsregionen, Framtidsbygder, Stenebyskolan och HDK vid Göteborgs universitet.
Information / mötestillfälle
Prova nya bastun vid Ställplatsen!
Lördagar
Kl.15-17 Damer
Kl.17-19 Mixat
Priser
Vid bastubad för allmänheten;
Du ska vara medlem i Dals Långeds Utvecklingsråd. Kostar 50 kr för 2019.
Dessutom tillkommer en avgift för varje bastubad.
Medlemmar i Bastugruppen betalar 20 kr/gång.
Bastugruppen hjälper till med värdskapet.
Icke medlemmar i Bastugruppen betalar 40 kr/gång.
Barn t.o.m. årskurs 6 badar gratis i vuxens sällskap.
Uthyrning till grupper vid andra tillfällen;
Medlemmar i Bastugruppen betalar 300 kr för 2 timmar.
Icke medlemmar i Bastugruppen betalar 400 kr för 2 timmar.
Info: 0722 12 63 09 Dals Långeds Utvecklingsråd
Kom och Basta
Följ oss
Produktion Andys Service